Szkoła Podstawowa
im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach
z oddziałami gimnazjalnymi
Menu
Przejdź do treści
Menu
Przetargi
ZARZĄDZENIE nr 1/18, w sprawie powołania Komisji ds. zamówień publicznych;

Zaproszenie do składania ofert na dostawy oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024;
FORMULARZ OFERTY;
UMOWA;

ZARZĄDZENIE nr 5/17, w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych;
Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych;

Szkoła Podstawowa im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach
ul. Kościelna 25
22-630 Tyszowce
tel. fax. 846619688
e-mail. sptyszowce@op.pl
Wróć do spisu treści