Szkoła Podstawowa
im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach
z oddziałami gimnazjalnymi
Menu
Przejdź do treści
Menu
„Pamiętajcie o ogrodach”

Szkoła Podstawowa w Tyszowcach oraz Gimnazjum w Tyszowcach otrzymały dotację  projektu „Pamiętajmy o ogrodach”. Jest on realizowany w ramach konkursu grantowego „Razem dla klimatu” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa świadomości uczniów z terenu Gminy Tyszowce na temat zagrożeń klimatu, związanych z działalnością człowieka oraz sposobów przeciwdziałania tym zmianom.


W trakcie realizacji projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym w Zwierzyńcu, w warsztatach pt. „Wpływ biocenozy mokradłowej na retencję wody w dolinie Huczwy”, będą dokonywać pomiarów temperatury, wilgotności i zanieczyszczenia powietrza w różnych miejscach Tyszowiec, odbędzie się prezentacja na temat odnawialnych źródeł energii. Uczniowie będą propagować proklimatyczne działania w środowisku lokalnym.


Heppening

Razem dla klimatu

Wpływ biocenozy mokradłowej na retencję wody

Odnawialne źródła energii

Happening „Pamiętajcie o ogrodach”
W dniu 12 i 13 października 2016 r. w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Tyszowcach odbędzie się happening pod hasłem „Pamiętajcie o ogrodach”. W ramach happeningu uczniowie gimnazjum będą przedstawiać niekorzystny wpływ ścieżek betonowych i brukowych na zdrowie ludzi uprawiających nordic walking, bieganie, jazdę na rowerze. Przy tej okazji wykażą, że budowa tego typu ścieżek jest niekorzystna dla środowiska, gdyż lokalnie wpływa na degradację gleby, szybszy spływ wód powierzchniowych oraz wzrost temperatury. Następnie młodzież będzie częstować swoich kolegów i nauczycieli warzywami i owocami przyniesionymi z tradycyjnych ogrodów. Jednocześnie na schemacie, uczniowie pokażą jak gleba ogrodu chłonie wodę opadową. W tym samym czasie, druga grupa uczniów przedstawi , co dzieje się z wodą na powierzchni betonowej.
Grupa uczniów przebrana za dżdżownice spróbuje sforsować betonową przeszkodę, zwracając uwagę na znaczenie tych zwierząt dla środowiska, a szczególnie dla krążenia powietrza i wody w glebie.
Powyższe działania realizowane przez Gminę Tyszowce w ramach projektu „Pamiętajcie o ogrodach” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Szkoła Podstawowa im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach
ul. Kościelna 25
22-630 Tyszowce
tel. fax. 846619688
e-mail. sptyszowce@op.pl
Wróć do spisu treści